Prawo Jazdy Szczecin

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie
 
ul. Golisza 10 B
 
71-682 Szczecin
 Email: word@word.szczecin.pl
 
   
 Konto:  BGŻ S.A. Szczecin 21203000451110000000556410
 NIP:  851-24-92-281
 REGON:
 
 811251094

Telefony:

Sekretariat 091 44 25 850
091 45 58 055 (fax)
 
Informacja 091 44 25 834
 
Dział Szkoleń
 
091 44 25 826
091 44 25 825

 

Dział BRD
 
091 44 25 827
091 45 37 755 (fax)
 
 Dział ds. Promocji  091 44 25 830
 • Obsługa klientów w Ośrodku odbywa się przy wykorzystaniu elektronicznego systemu zarządzania kolejką

   
 • Osoba planująca termin egzaminu państwowego składa osobiście komplet dokumentów wymaganych z § 27.1 (Dz. U Nr 217, poz. 1834 ze zm.) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

   
 • Istnieje możliwość przystąpienia do części teoretycznej egzaminu na prawo jazdy w dniu dokonywania zapisu i składania dokumentów. Grupa egzaminowana nie może być większa niż 20 osób. Zapisu na egzamin można dokonać minimum na 15 minut przed godziną rozpoczoczęcia egzaminu. Godziny egzaminów i liczba wolnych miejsc wyświetlana jest na monitorze w Sali Obsługi Klienta

   
 • Istnieje możliwość dokonywania zapisów i złożenia dokumentów większej liczby kandydatów na kierowców, przez upoważnionych przedstawicieli ośrodków szkolenia i osoby zamiejscowe w każdy poniedziałek i czwartek w godz. 8:00 - 14:00 na stanowisku 1, bez pobierania numerka. (zarządzenie nr 2/2007 Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2007r. w sprawie składania dokumentów przez osoby upoważnione).

   
 • Na pobranym numerku osoba może zaplanować egzamin państwowy maksymalnie dla 2 osób.

   
 • Cennik opłat za egzamin państwowy znajduje się na Informacji Ośrodka.

   
 • Pracownicy Referatu Planowania na stanowiskach 1-5 nie udzielają informacji na temat danych personalnych, adresów zamieszkania jak również typu egzaminu kandydatów na kierowców i kierowców.

Dyrektor
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego

w Szczecinie
przyjmuje skargi i wnioski
w poniedziałek w godzinach 14.00 - 15.30
 

Egzaminator Nadzorujący
udziela wyjaśnień na uwagi wnoszone
przez osoby egzaminowane oraz instruktorów nauki jazdy
od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 - 15.00
w pokoju 11

   Działalność  

Zadania ustawowe i zadania statutowe

 

1.       WORD realizuje zadania określone w art. 117 ustawy "Prawo o ruchu drogowym":

.          Ust.1. "Do zadań ośrodka należy organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami".

.          Ust.2. "Ośrodek może wykonywać inne zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego"

.          Ust.3."Ośrodek może wykonywać działalność gospodarczą, której wyniki będą przeznaczane na działalność, o której mowa w ust. 1 i 2.

2.       Nadany w 1999 r. przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego nowy Statut WORD  w Szczecinie w § 3 określa zadania funkcjonowania Ośrodka:

.          Podstawowym zadaniem Ośrodka jest organizowanie egzaminów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami,  w zakresie wszystkich kategorii praw jazdy.

.          Ośrodek może wykonywać inne zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego (szczegółowy wykaz zadań zawiera Statut WORD Szczecin - § 3 ust.2 i 3 )

3.       Ze względu na konieczność dostosowania polskich przepisów do regulacji unijnych z dniem 1 stycznia 2002r. zmieniono zasady związane z uzyskiwaniem świadectwa kwalifikacji - zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym z 6 września 2001r. (Dz.U. Nr 129 z dnia 12 listopada 2001r., poz. 1444). W związku z powyższym zgodnie z Art. 115 c ust. 1 z  dniem 01 stycznia 2002r. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie jest organizatorem kursów dokształcających dla kierowców wykonujących transport drogowy (art. 115 b ust. 1 pkt.2 lit. a) i art. 115 ust. 1 pkt.2 lit. b) ustawy prawo o ruchu drogowym), gdy pojazdem tym wykonywana jest działalność gospodarcza. 

 

Od dnia 1 stycznia 2004 r. wydane na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym świadectwa kwalifikacji są zastąpione zaświadczeniami wystawianymi przez podmiot zatrudniający kierowcę wykonującego transport drogowy lub przewozy na potrzeby własne /Podstawa: Dz.U. Nr 149 z 2003r poz.1452/

 

   Plac manewrowy WORD Szczecin  

Prawo Jazdy Szczecin

   Druki do pobrania  

Prośba o wyznaczenie terminu egzaminu

 Oświadczenie o rezygnacji z udziału instruktora prowadzącego w egzaminie

Oświadczenie o rezygnacji z ubiegania się o prawo jazdy oraz prośba o przekazanie dokumentów do innego WORD

Prośba o wstrzymanie wysyłki dokumentów

Szkolenia i kursy

Wniosek na kurs dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów

Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową lub motorowerową

 Karta zgłoszenia na kurs w zakresie kierowania ruchem drogowym

Lokalizacja na planie miasta:


Wyświetl większą mapę

Trudne skrzyzowania Szczecin
Trudne skrzyzowania
Forum Prawo Jazdy Szczecin
Prawo Jazdy Szczecin
wpisz adres email

Prawo Jazdy Szczecin
Prawo Jazdy Szczecin
 
 
 
www.zdajprawko.szczecin.pl - Pierwszy Internetowy Kurs Prawa Jazdy w Szczecinie, Internetowa szkoła nauki jazdy w Szczecinie. Dzięki nam zobaczysz, jak przejechać najtrudniejsze skrzyżowania w Szczecinie, zdasz egzamin teoretyczny i egzamin praktyczny w WORD ( Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ) Szczecin i uzyskasz prawo jazdy. Na stronie również szkoła nauki jazdy, ośrodek szkolenia kierowców, egzamin praktyczny na prawo jazdy, egzamin teoretyczny, trasy egzaminacyjne, humor drogowy, forum oraz faq. ZdajPrawko, zdobądź prawo jazdy i kieruj samochodem w mieście Szczecin i po całej Polsce.

 

 

 

nieruchomosci - mieszkania, nieruchomosci KPS.PL katalog stron internetowych www Katalog Stron EdukacyjnychHotel Wroclaw Moto Oferty

statystyka Katalog Stron www

Trudne skrzyzowania Trasy egzaminacyjne Nauka